Systém byl odpojen, protože nebyl zaplacen měsíční poplatek.